Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is zowel relevant voor werknemers als voor werkgevers. Zo hebben werknemers na 3 jaar recht op een vast contract en hebben ze meteen vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding i.p.v. pas na 2 jaar. Daarnaast is er voor de werkgever een nieuwe ontslaggrond bijgekomen. Tenslotte zijn er ingrijpende veranderingen m.b.t. het nul-urencontract, min-max contract, payrollmedewerkers en de opbouw van de WW-premie.

Op een rijtje de veranderingen:

  • Verruiming ketenregeling van 2 naar 3 jaar.
  • Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag i.p.v. na 2 jaar.
  • Mogelijkheid van cumulatiegrond bij ontslag. Dit houdt in dat ontslag mogelijk is als er sprake is van een optelsom van omstandigheden.
  • Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers als die van medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.
  • Mensen op oproepbasis krijgen meer bescherming, zoals bijvoorbeeld een minimum oproepduur.
  • Een lagere WW-premie bij vast contract om een vast contract aantrekkelijker te maken.
#

Comments are closed