NOW3

Bron: Rijksoverheid.nl

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is in het leven geroepen door de komst van het Covid-19 virus in Nederland om meer duidelijkheid te bieden voor langere tijd. Na de NOW 1.0 en NOW 2.0 is het mogelijk om vanaf 1 oktober ook de NOW 3 aan te vragen.

Waarom NOW3?

 • NOW2.0 loopt af, maar bedrijven hebben nog steeds last van het coronavirus.
 • Steun blijft nodig om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden.
 • Om duidelijkheid te bieden.
 • Om bedrijven beter in te laten spelen op de nieuwe economische situatie.

Tot wanneer loopt de NOW3?

Deze is ingedeeld in drie tijdvakken van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en per tijdvak kan de regeling worden aangevraagd. Aanvraag voor het eerste tijdvak is van 16 november tot 13 december.

 • Tijdvak 1 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021
 • Tijdvak 2 loopt van 1 januari 2021 tot 1 april 2021
 • Tijdvak 3 loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021

Voor wie is NOW3?

 • Tijdvak 1: Alle werkgevers met een verwacht inkomensverlies van ten minste 20% als zij aan de voorwaarden voldoen.
 • Tijdvak 2 & 3: Alle werkgevers met een verwacht inkomensverlies van ten minste 30% als zij aan de voorwaarden voldoen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • Verlenging NOW tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW gaat in het 2e tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in NOW 2.0 zat voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt en de reguliere ontslagbescherming blijft in stand.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt in het laatste tijdvak van de NOW3 (april, mei, juni 2021) verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Comments are closed